Toodete tagastamine ja pretensioonide esitamine

TOODETE TAGASTAMINE

1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastatavate toodete alla kuuluvad maiustused, joogid, kingitused ja kaardid. Lilled kuuluvad kiiresti rikneva kauba hulka ning nende tagastamise võimalus puudub.

2. Kui klient soovib taganeda tellimusest, kohustub ta sellest Viola Lill OÜ-d kirjalikult teatama hiljemalt 14 päeva jooksul. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@violalill.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon) ja tellimusest taganemise põhjus.

3. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

4. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS 

1. E-pood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on e-poe kohustus.

2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@violalill.ee

3. E-pood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest e-pood vastutab, parandab või asendab e-pood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab e-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

4. E-pood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Ostukorv